กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน 1st THAILAND INTERNATIONAL GROUNDWATER SYMPOSIUM การประชุมวิชาการน้ำบาดาลนานาชาติ

อังคาร ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๒๗
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน 1st THAILAND INTERNATIONAL GROUNDWATER SYMPOSIUM การประชุมวิชาการน้ำบาดาลนานาชาติ ยกระดับองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมยั่งยืน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน 1st THAILAND INTERNATIONAL GROUNDWATER SYMPOSIUM การประชุมวิชาการน้ำบาดาลนานาชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  จัดงาน "1st THAILAND INTERNATIONAL GROUNDWATER SYMPOSIUM: KEY TO WATER SECURITY AND SUSTAINABILITY" ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565   โดยมีจุดมุ่งหมายแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ผลการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับปัญหาน้ำบาดาล และยกระดับความสำคัญของน้ำบาดาลในเวทีระดับนานาชาติ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร นักวิจัย นักวิชาการ  ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาล มุ่งเน้นขยายองค์ความรู้ไปยังองค์กร  พันธมิตรระดับนานาชาติให้เกิดเป็นเครือข่ายและสร้างพันธมิตรระดับโลก ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านน้ำบาดาลจาก 20 กว่าประเทศทั่วโลกร่วมงาน อาทิ

  • Mr. Peter Kov?cs Head of River Basin Management and Water Protection Department, Ministry of Interior, Hungary
  • Dr. Peter Dillion Head, CSIRO Australian Research Teams
  • Prof. Dr. Makoto Taniguchi Deputy Director-General, Research Institute for Humanity and Nature, Japan
  • Prof. Dr. Kyoung-Woong Kim Director, International Environmental Research Institute (IERI), Gwangju Institute of Science and Technology
  • Dr. Jim LaMoreaux Chairman, PELA GeoEnvironmental/ IAH US National Chapter

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย

  • การประชุมสัมมนาวิชาการ Key to Water Security and Sustainability

โดยการนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ

  • วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ศึกษาดูงานหัวข้อ Groundwater: Key to water security and sustainability

งานสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

http://thaigroundwater-2022.org/ 

ที่มา: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด