ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ Bloomberg จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน "SET Fin Lab" สร้างทรัพยากรบุคคลคุณภาพเพื่อตลาดทุนไทย

จันทร์ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๐๗
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ Bloomberg ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินชั้นนำ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน "SET Fin Lab" ที่ห้องสมุดมารวย ให้เป็นห้องปฏิบัติการด้านการเงิน รองรับการเรียนการสอนและการทำวิจัยที่ทันสมัย โดยมีพันธมิตรของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งมหาวิทยาลัยเครือข่ายและกลุ่มนักวิจัยตลาดทุนร่วมใช้ "SET Fin Lab" ในการพัฒนาบุคลากร สร้างองค์ความรู้ เสริมรากฐานที่เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ Bloomberg จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน SET Fin Lab สร้างทรัพยากรบุคคลคุณภาพเพื่อตลาดทุนไทย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" ซึ่งภารกิจสำคัญส่วนหนึ่ง คือการบ่มเพาะพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ตลาดทุนไทย ทั้งนิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพด้านหลักทรัพย์ และนักวิจัยด้านตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือการเงินระดับสากล

"ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุนมีความเปลี่ยนแปลงมากมายจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยี เกิดนวัตกรรมการเงินและตราสารการเงินใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บุคลากรในตลาดทุนรวมทั้งผู้ที่ต้องการก้าวเข้ามาเป็นบุคลากรมืออาชีพ จึงต้องพัฒนาและเพิ่มทักษะสม่ำเสมอ ห้องปฏิบัติการด้านการเงินที่ห้องสมุดมารวย "SET Fin Lab" จะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากเครื่องมือการเงินที่มืออาชีพในตลาดทุนระดับสากลใช้งานอยู่ โดยช่วงแรกตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนำร่อง 8 แห่งนำนักศึกษาในสายการเงินเข้ามาทดลองใช้งาน ในส่วนของนักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัยซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพงานวิจัยตลาดทุนให้สมบูรณ์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประเมินและพัฒนาบริการต่อเนื่องเพื่อให้ "SET Fin Lab" ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรตลาดทุนได้อย่างเต็มที่" นายภากรกล่าว

Steven Yankelson, Head of Financial Products Enterprise Sales for ASEAN, Bloomberg Singapore กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ และนักวิจัยด้านตลาดทุน ได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือทางการเงินระดับสากล โดยจัดตั้ง "SET Fin Lab" ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยการสร้างประสบการณ์และสนับสนุนให้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจากเครื่องมือจริง ด้วยโปรแกรมทางการเงิน Bloomberg for Education ที่ให้โอกาสผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลเดียวกับที่มืออาชีพใช้ในการทำงาน นอกจากนี้ โปรแกรมยังให้ข่าวสารราคาและการส่งข้อความผ่านเครือข่ายความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งอัปเดตความรู้ผ่านการอบรม Professional Training by Bloomberg ในรูปแบบ Training และ Workshop และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ การเงินการลงทุน แนวโน้มอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน "SET Fin Lab" เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ที่ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองเวลาเพื่อเข้าใช้งานได้ที่ www.maruey.com หรือโทร 0 2009 9777

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ Bloomberg จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน SET Fin Lab สร้างทรัพยากรบุคคลคุณภาพเพื่อตลาดทุนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด