สถาบัน NEA เปิด 3 หลักสูตรสุดปังเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Academy) เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา

11 Aug 2022

สถาบัน NEA เปิด 3 หลักสูตรสุดปังเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Academy) เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา

สถาบัน NEA เปิด 3 หลักสูตรสุดปังเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Academy) เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการตามนโยบาย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจัดทำระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (e-learning) เพื่อให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์และขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ

ปัจจุบันการทำธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายด้านเพื่อให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับตลาดโลกโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เห็นความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้เท่าทันตลาดโลกโดยเปิด 3 หลักสูตรสุดปังเสริมทักษะให้เท่าทันธุรกิจในโลกยุคใหม่แก่ผู้ประกอบการไทยให้ได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะและนำไปต่อยอดในธุรกิจของท่านให้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ได้แก่ 1.หลักสูตรออกแบบเนื้อหาเพื่อนำเสนองาน เล่าอย่างไรให้เข้าใจ พูดอย่างไรให้น่าฟัง เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาในเรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ 2.หลักสูตรแพลตฟอร์มออนไลน์ ตลาดใหม่ไร้พรมแดน ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจใน Metaverse อย่างชัดเจนและสามารถปรับตัวนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันได้ 3.หลักสูตรการสร้างแรงบันดาลใจหลังภัยเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด เป็นหลักสูตรที่จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ โดยใช้ MarTech (Marketing Technology) เปลี่ยนโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ผ่านระบบ E-Academy สามารถสมัครฟรี! ได้ที่ https://e-academy.ditp.go.th/ เพียงคลิกลิงค์แล้วกดเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจเท่านี้ท่านก็สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/nea.ditp และ และ https://lin.ee/z4H3TCU หรือ @nea.ditp