ม.หอการค้าไทย UTCC ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัล

11 Aug 2022

นักกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นตัวแทนทีมมหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ASEAN UNIVERSITY GAME 2022ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2565ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ม.หอการค้าไทย UTCC ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัล

โดยคว้าเหรียญทองแดง ประเภททีมชายทีมชายประกอบด้วย นายถิรวัฒน์ อินทจักร นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและนายปุญญพัฒน์ ทิพย์ทวีชาญ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปี 2

และคว้าเหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง ประกอบด้วย นางสาวลฎาภา สิงห์แก้ว นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 นางสาวพรณิชา สุฒโนดม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 3 และนางสาวอรณิชา ศิริวัฒนกุล นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ ชั้นปีที่ 2

ม.หอการค้าไทย UTCC ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัล