LSC SPU จัดเวทีประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานนักศึกษา SPU Supply Chain Symposium (S3) 2022 แบบ Hybrid 2 ระบบ

อังคาร ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๐๒
Dynamic สุดๆสำหรับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการประชุมสัมมนาด้านซัพพลายเชน "SPU Supply Chain Symposium (S3) 2022" การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา LSC SPU ในแบบ Hybrid ทั้งระบบ Online และ Onsite เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแสดงผลงานทางวิชาการและเป็นเวทีที่นักศึกษาจะได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในกิจกรรมทางด้านวิชาการ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาให้คำแนะนำและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ทั้งนี้มีผลงานหลากหลายชิ้นงานของนักศึกษาได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการ อีกทั้งยังได้รับการติดต่อทาบทามให้นักศึกษาไปเข้าร่วมทำงานอีกด้วย
LSC SPU จัดเวทีประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานนักศึกษา SPU Supply Chain Symposium (S3) 2022 แบบ Hybrid 2 ระบบ
LSC SPU จัดเวทีประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานนักศึกษา SPU Supply Chain Symposium (S3) 2022 แบบ Hybrid 2 ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด