สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ (ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่าย

อังคาร ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๑๐
สิงหาคม นี้ ฟรี ! สัมมนาออนไลน์ "คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity Guru" ยกทัพผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเสิร์ฟความรู้กับหัวข้อดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ (ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่าย

"EP.41 Knowledge Capturing : ถอดองค์ความรู้ กุญแจสำคัญสำหรับงาน KM" พบกับศาสตร์แห่งการจัดการความรู้ หรือ KM : Knowledge Management ที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ พร้อมเรียนรู้วิธีการดึงความรู้ที่แฝงเร้นอยู่ในตัวบุคคล ทั้งแนวคิดและประสบการณ์ ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม การจับประเด็น และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ความรู้ที่สำคัญถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจน สามารถจัดเก็บ และเผยแพร่ เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาขององค์กรต่อไปในอนาคต

วัน - เวลา : 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.

วิทยากร : คุณสุรีพันธุ์ เสนานุช - ผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดบทเรียนความสำเร็จ วิทยากรและนักเขียนด้าน KM

ลงทะเบียน https://www.ftpi.or.th/event/knowledge-capturing-ep41

"EP.42 Productivity Facilitator นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ขุมพลังขับเคลื่อนผลิตภาพองค์กร" เพราะการยกระดับผลิตภาพขององค์กร ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 'นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ' จึงเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนในองค์กรตระหนักและลงมือปฏิบัติ ร่วมเจาะลึกแนวทางการสร้าง Productivity Facilitator คนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคนขององค์กร ให้มีศักยภาพในการปรับปรุงงานและยกระดับผลิตภาพด้วยตนเอง

วัน - เวลา : 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.

วิทยากร : คุณสุธาสินี โพธิจันทร์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Consultant) และ คุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ นักพัฒนาธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ

ลงทะเบียน https://www.ftpi.or.th/event/productivity-facilitator-ep42

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 619 5500 ต่อ 401,426 มือถือ 086-377-4947 / E-mail: [email protected]

หากเป็นประโยชน์กรุณาส่งต่อผู้เกี่ยวข้อง  ต้องการยกเลิกรับข่าวสารจากเรากรุณา Click Here

ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด