วิทยาลัยดุสิตธานี "ใส่ใจสุขภาพบุคลากร ส่งเสริมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่"

08 Aug 2022

สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับแผนกศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี และโรงพยาบาลสุขุมวิท ได้จัดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565 ขึ้น เนื่องจากตระหนักดีว่า เชื้อไข้หวัดใหญ่จะมีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่เสมอ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันทุกปี  

วิทยาลัยดุสิตธานี "ใส่ใจสุขภาพบุคลากร ส่งเสริมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่"

ถึงแม้โรคไข้หวัดใหญ่จะถือเป็นโรคประจำถิ่น แต่ในแต่ละปีก็ยังมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคนี้เป็นจำนวนมาก เพราะเชื้อจะไปส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้ผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลียและปวดเมื่อยตามตัว บางรายอาจมีอาการรุนแรงกระทั่งจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือถึงแก่ชีวิตได้ และแม้จะหายป่วยแล้ว ร่างกายก็อาจยังคงมีอาการอ่อนเพลียติดต่อกันไปอีกหลายสัปดาห์ การป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนจึงมีความสำคัญยิ่ง เพราะสามารถป้องกันโรคได้ถึงร้อยละ 70-80 และช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ค่อนข้างมาก  

โดยในครั้งนี้มีผู้รับบริการซึ่งเป็นบุคลากรและคนในครอบครัวของบุคลากร จำนวนรวมทั้งสิ้น 124 คน ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3  อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

วิทยาลัยดุสิตธานี "ใส่ใจสุขภาพบุคลากร ส่งเสริมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่"