สนพ.จันทบุรี จัดประชุมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล

05 Aug 2022

25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี จัดประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม โซน C / C+ โดยมีนายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ เป็นประธานการเปิดประชุม ซึ่งมีเข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยทาง สนพ.จันทบุรี กำหนดจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565

สนพ.จันทบุรี จัดประชุมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล