ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมยินดี JMART - JMT ควงคู่เข้า SET 50

05 Aug 2022

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) Technology Investment Holding Company (T-IHC) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT) ผู้นำในธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดย คุณอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่หุ้น JMART และ JMT ได้รับเลือกเข้าอยู่ใน SET 50 Index ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 65 (1 ก.ค. - 31 ธ.ค.65) ณ สำนักงานใหญ่บริษัท อาคาร เจ มาร์ท ถ.รามคำแหง เมื่อเร็วๆ นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมยินดี JMART - JMT ควงคู่เข้า SET 50

โดย JMART และ JMT นับเป็น 2 บริษัทหลักทรัพย์เข้าใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง เป็นกลุ่มบริษัทที่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนของกองทุนอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในใจนักลงทุนมายาวนาน วางกลยุทธ์หลักด้าน Synergy - New Partner - New Business เพื่อสนับสนุนการเติบโตแบบ Exponential Growth