ดีป้าเปิดหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" (Digital CEO) รุ่นที่ 5

ศุกร์ ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๓๘
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานเปิดหลักสูตรคณะผู้บริหาร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" (Digital CEO) รุ่นที่ 5 พร้อมบรรยายหัวข้อ "Thailand Digital Society after COVID-19 pandemic" ให้แก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 97 คน เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมี นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ (ที่ 6 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ และ ดร.ภาสกร ประถมบุตร (ที่ 7 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท
ดีป้าเปิดหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด