EXIM BANK แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน IT

พฤหัส ๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๘:๕๒
EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวนารีมาลย์ เจียงประดิษฐ์ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
EXIM BANK แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน IT

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวนารีมาลย์ เจียงประดิษฐ์ เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมงานบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและดูแลสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมต่อระบบภายในและภายนอกองค์กร การบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์และซอฟต์แวร์ขององค์กร รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารโครงการระบบงานสารสนเทศและนวัตกรรม ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

นางสาวนารีมาลย์จบการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน จากมหาวิทยาลัยเวิลด์คว้อนท์ นิวออร์ลีนส์ สหรัฐอเมริกา และสาขาระบบสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารโซลูชั่นบริการเทคโนโลยี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการธุรกิจดิจิทัล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK นางสาวนารีมาลย์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการอาวุโสด้านเทคโนโลยีการบริหารช่องทางการขาย ออนไลน์-ออฟไลน์ และการบริหารความภักดีลูกค้า บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด