แอลจีเสริมแกร่งผู้นำนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ จัดงาน 2022 LG Solution Maintenance Seminar

03 Aug 2022

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน 2022 LG Solution Maintenance Seminar นำเสนอบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์แอลจีแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจแก่ลูกค้าระดับองค์กรและธุรกิจต่าง ๆ ด้วยการดูแลรักษาให้เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ล่าสุดจากแอลจีด้วยระบบ BECON Cloud ที่ประกอบด้วย 3 การทำงานหลัก ได้แก่ การควบคุมและการตรวจสอบระยะไกลแบบเรียลไทม์ โหมดประหยัดพลังงานที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน และการซ่อมแซมเชิงรุกจากผลการตรวจสอบการทำงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกด้วยการให้บริการอย่างรวดเร็วและเข้าถึงง่าย ลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนระยะยาวจากการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) แก่ผู้ประกอบการ

แอลจีเสริมแกร่งผู้นำนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ จัดงาน 2022 LG Solution Maintenance Seminar

มร. ซองฮัน จาง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค แอลจีไม่เคยหยุดนำเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและบริการที่น่าพึงพอใจเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค เราเข้าใจถึงหัวใจของการให้บริการด้านการบำรุงรักษาซึ่งมีความสำคัญต่อลูกค้าเป็นอย่างยิ่งเมื่อเผชิญปัญหาทางด้านเทคนิค แม้เป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย พวกเขาต้องการการเข้าถึงบริการที่ง่าย สะดวก การได้รับการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศที่มีปัญหาในเวลาอันรวดเร็ว และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาที่คุ้มค่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้นำมาสู่การแนะนำบริการการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ ซึ่งล้วนถูกพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าระดับธุรกิจและองค์กรเป็นหลัก"

บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์อย่างครอบคลุมแก่ลูกค้าระดับองค์กรและธุรกิจจากแอลจีนี้ รวมถึงการตรวจสอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ การบริการเข้าตรวจเช็คเชิงป้องกันตามรอบอายุการใช้งาน บริการสายด่วนเพื่อการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน และบริการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมยังช่วยสรุปรายงานการเข้าตรวจเช็คเชิงป้องกัน การทำความสะอาด และการซ่อมแซม เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ภายในงาน 2022 LG Solution Maintenance Seminar แอลจียังได้เปิดตัวระบบ BECON Cloud ที่โดดเด่นด้วยการควบคุมและการตรวจสอบระยะไกลแบบเรียลไทม์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งงานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน โหมดประหยัดพลังงานที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน พร้อมการแจ้งเตือนหากมีการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม และการซ่อมแซมเชิงรุกจากผลการตรวจสอบการทำงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์

นายอธิพล รัศมีลักษณากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี กล่าวว่า "จากการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ได้ใช้บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ของแอลจีอย่างต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี สิ่งที่เห็นได้ชัดคือเราพบปัญหาด้านการใช้งานลดลงจากแต่ก่อน การเข้ามาตรวจเช็คเชิงป้องกันและการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์อย่างสม่ำเสมอของทีมงานแอลจีช่วยให้เรามั่นใจว่าเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ที่ติดตั้งอยู่ในโรงพยาบาลของเราได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้ในระยะยาว"

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ของแอลจี สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี 02-057-5757

แอลจีเสริมแกร่งผู้นำนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ จัดงาน 2022 LG Solution Maintenance Seminar