ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล การตรวจประเมินภาย ระบบ ISO

จันทร์ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๓๗
บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทผู้ให้บริการงานด้าน การออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ งานระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รับการตรวจประเมินภายนอก ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยบริษัทได้รับการรับรอง ISO ทั้งสามระบบ
ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล การตรวจประเมินภาย ระบบ ISO

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด