ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ คุณศุภชัย เจียรวนนท์

จันทร์ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๔๕
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบปริญญาบัตรปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ โดยมี รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้มอบดอกไม้แสดงความยินดี และได้รับเกียรติจากคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย Mr.Harald Link ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย คุณเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย (อุปนายก) รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์) ชั้น 18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ คุณศุภชัย เจียรวนนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด