ม.หอการค้าไทย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี 2562 - 2563

จันทร์ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๑๕
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี 2562 - 2563
ม.หอการค้าไทย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี 2562 - 2563

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี 2562 - 2563 โดยคุณกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่าน ทั้งนี้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณกัมพล ตันสัจจา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ และศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คุณสาระ ล่ำซำ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ภายในงานมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ อดีตดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด