AA&P ลงนาม MOU ร่วมกับ DR. CBD เปิดโมเดลลงทุนธุรกิจกัญชง-กัญชา กระท่อม

พุธ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๓๒
นายพรพุทธ ริจิรวนิช (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ AA&P บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ และในฐานะที่ปรึกษาด้านธุรกิจกัญชง-กัญชาและกระท่อม ครบวงจรเจ้าแรกในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือ MOU ร่วมกับ นายพรชัย ปัทมินทร (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด หรือ DR. CBD ที่เป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านกัญชง-กัญชา และกระท่อม ระดับมาตรฐานทางการแพทย์ โดยคาดหวังที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจกัญชง-กัญชา-กระท่อม และสร้างชื่อเสียงในระดับภูมิภาค ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
AAP ลงนาม MOU ร่วมกับ DR. CBD เปิดโมเดลลงทุนธุรกิจกัญชง-กัญชา กระท่อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด