iiG ร่วมแสดงความยินดี TLI เข้าเทรดวันแรก

26 Jul 2022

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจในประเทศไทย มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI ในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ TLI ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

iiG ร่วมแสดงความยินดี TLI เข้าเทรดวันแรก