TLI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

จันทร์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๐๖
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยประกันชีวิต ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. ไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศที่ก่อตั้งโดยคนไทย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 183,200 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TLI"
TLI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด