'ลุงป้อม' โชว์ผลงานป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงานดันไทยขยับขึ้นเทียร์ 2 สำเร็จ

ศุกร์ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๐๔
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โชว์ผลงาน สหรัฐยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยขึ้นสู่ระดับเทียร์ 2 สำเร็จ
'ลุงป้อม' โชว์ผลงานป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงานดันไทยขยับขึ้นเทียร์ 2 สำเร็จ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ.2022 หรือ Trafficking In Person (TIP) Report 2022 โดยรายงานดังกล่าวรวบรวมข้อมูลด้านการค้ามนุษย์จาก 188 ประเทศและเขตปกครองต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับเป็น"Tier 2" จากเดิมที่อยู่ในระดับ "Tier 2 Watch List" หรือ "Tier 2 ที่ต้องเฝ้าระวัง"หรือต้องจับตามอง เมื่อปี 2021 สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของทุกภาคส่วนในแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในแรงงานกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก แรงงานภาคประมง ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และได้รับสภาพการจ้างตามหลักสากล ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ได้แก่ การตรวจแรงงานที่ศูนย์ PIPO ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล การตรวจแรงงานเชิงคุณภาพในสถานประกอบการทั่วไปและการตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ การผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานได้ชั่วคราวในช่วงการระบาดของโควิด-19 การส่งเสริมให้สถานประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ (GLP) การยกระดับศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้เป็นหน่วยงานระดับกองเพื่อให้มีการสั่งการให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว การแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป็นต้น

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

'ลุงป้อม' โชว์ผลงานป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงานดันไทยขยับขึ้นเทียร์ 2 สำเร็จ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด