กลุ่มทิสโก้ คว้ารางวัลเกียรติยศ "บริษัทยอดเยี่ยม-กลุ่มธุรกิจการเงิน ปี 2565"

พฤหัส ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๒๒
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มทิสโก้ โดย คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นรับรางวัล "บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 ประเภทกลุ่มธุรกิจการเงิน" (Best Public Company - Financials Industry 2022) ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2022 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร โดยมี ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นประธานในพิธี และ คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องฟูจิ บอลรูม โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ
กลุ่มทิสโก้ คว้ารางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยม-กลุ่มธุรกิจการเงิน ปี 2565

สำหรับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 โดยวารสารการเงินธนาคาร เป็นการจัดอันดับจาก 300 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม (Best Public Companies of the Year 2022) ซึ่งพิจารณาจากพื้นฐานทางธุรกิจใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน ดังนั้น กลุ่มทิสโก้จึงได้รับรางวัล "บริษัทยอดเยี่ยม ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ประจำปี 2565" นี้

ที่มา: ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด