WGE ครึ่งปีหลังสัญญาณดี

พุธ ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๓๗
บมจ.เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง หรือ WGE ส่งสัญญาณบวกมาแล้วว่าภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลัง ฟอร์มยังดี เพราะที่ผ่านมา บิ๊กบอส "เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม" ซุ่มประมูลงานใหม่ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตอนนี้มีงานใหม่ๆ พาเหรดเข้าไม่ขาดสาย…ตุน Backlog ไว้ในมือกว่า 2,534 ล้านบาท แถมยังเตรียมโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ไว้รองรับอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างที่เริ่มฟื้นตัว… ผู้ถือหุ้นสบายใจหายห่วงได้เลย!
WGE ครึ่งปีหลังสัญญาณดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด