ดานิลี่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษาในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จ.ชัยนาท

18 Jul 2022

บริษัท ดานิลี่ จำกัด โดยนายกฤษฎิ์ เจริญวนนที ตัวแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายยงยุทธ รักษาพล ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จ.ชัยนาท นำโดย นายวุฒิกรณ์ จิกากร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายฐานพัชร์ ศรีกุลธัญวัชร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษาในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จ.ชัยนาท และ บริษัท ดานิลี่ จำกัด

ดานิลี่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษาในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จ.ชัยนาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และขยายโอกาสในการทำงานหลังจากจบการศึกษาแล้ว หลังจากลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเนินขามได้เข้าเยี่ยมชมแผนกต่างๆ ที่จะรองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและได้แนวทางในการพัฒนาแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาฝึกงานของบริษัท ดานิลี่ จำกัด ในการนี้ทางคณะผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างนักศึกษาและการพัฒนาทักษะเพื่อการประอาชีพหลังโควิด-19 ในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

ดานิลี่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษาในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จ.ชัยนาท
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit