รมว.สุชาติ ปลุกอาชีพนวดสปาหินร้อนเน้นบริการแบบ Delivery

พฤหัส ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๔๘
รมว.สุชาติ เผยขณะนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวกำลังจะกลับมาคึกคัก จึงสั่งให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาแรงงานด้านนวด สปาหินร้อน เน้นให้บริการแบบ Delivery ในจังหวัดท่องเที่ยว เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพอิสระ อาชีพเสริม เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
รมว.สุชาติ ปลุกอาชีพนวดสปาหินร้อนเน้นบริการแบบ Delivery

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำ และให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ให้เป็นแรงงานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Thailand Wellness Sandbox) โดยเฉพาะพื้นที่การท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานเป็นการเร่งด่วน โดยเฉพาะนวด และสปาเป็นอาชีพที่สามารถนวดที่ไหนก็ได้ Delivery ไปตามบ้านได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวนโดยไม่ต้องมีคนหักค่าสถานที่ใดๆ ทั้งสิ้น

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มี สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ดำเนินการด้านการฝึกอบรมเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร ในสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ สปาตะวันออก และไทยสปา รวมถึงเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพ (Health Management Model) ที่ถูกต้อง มีมาตรฐานการให้บริการ มุ่งสร้างต้นแบบ Thai Wellness Center ที่ให้บริการครบวงจร เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาค โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาความรู้ มาตรฐานด้านทักษะ และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการฝึกอบรมทั้งในห้องเรียน และการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ได้บุคลากรที่พร้อมทำงานทั้งในด้านความรู้ความสามารถ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนทักษะการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานจริง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในภูมิภาคที่มีความพร้อมในการจัดฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการตามความต้องการของแรงงานในแต่ละพื้นที่ด้วย เพื่อให้แรงงานสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการนวดทั้งนวดไทย และนวดสปา รวม 547 คน โดยหลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดฝึกได้รับอนุญาตจากกรมการแพทย์แผนไทยเรียบร้อยแล้ว นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะฝีมือได้มาตรฐาน จึงกำหนดให้เข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 มีผู้ผ่านการทดสอบด้านนวดแล้ว 468 คน ประกอบด้วย นวดไทย 301 คน นวดสปา 167 คน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย ปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบฯ ด้านนวด และสปา ทั้งหมด 57 แห่ง

คุณนวพรรษ เกษมวิลาศ (เอ) เล่าว่า ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์เรือนซิน สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย มาทำหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรการนวดหินร้อนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณเอ เล่าต่อว่า การนวดหินร้อน เป็นการนวดผ่อนคลายที่เป็นที่นิยม คือการใช้หินเป็นตัวกระจายความร้อน นวดไปยังจุดต่างๆ ของร่างกายแทนการลงน้ำหนักด้วยฝ่ามือ ทำให้ลงน้ำหนักไปยังกล้ามเนื้อได้อย่างสม่ำเสมอ และความร้อนของหินยังสามารถกระจายเข้าสู่ผิวหนังชั้นในได้เป็นอย่างดี จึงลดอาการปวด ตึง เกร็งกล้ามเนื้อได้ดี อีกทั้งเมื่อความร้อนเข้าสู่ร่างกายยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตอีกด้วย คุณเอให้บริการลูกค้าในรูปแบบ Delivery เพราะเป็น Trend ใหม่ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ สามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าได้ด้วยตัวเอง โดยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านนวดให้มีมาตรฐานต้องผ่านการทดสอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะทำให้เกิดความเชื่อมั่น และต่างชาติให้การยอมรับ โดยรายได้จะเริ่มต้นที่ 15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน ระดับ Manager Spa จะมีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน และถ้าทำงานต่างประเทศรายได้จะราวๆ 30,000 - 100,000 บาทต่อเดือน

"ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4"

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รมว.สุชาติ ปลุกอาชีพนวดสปาหินร้อนเน้นบริการแบบ Delivery

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด