"Win Win WAR OTOP Junior" เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

จันทร์ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๔๓
ศูนย์ C asean บริษัทในเครือ ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง อายุ 9-14 ปี เข้าร่วมการแข่งขันใน Win Win WAR OTOP Junior เวทีที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการคิดค้นและนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้เต็มที่ ทีมใดที่สะสมคะแนนได้จำนวนสูงสุด 10 อันดับแรก จะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ในรอบสุดท้ายจะเป็นการวัดความรู้ความสามารถในรูปแบบการตอบคำถาม เช่น การเงิน การตลาด โดยทีมชนะจะได้รับทุนการศึกษามูลค่ากว่า 450,000 บาท และโอกาสในการเข้าชมและศึกษานวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Win Win WAR OTOP Junior เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด