หลักสูตร Boost up TQA Category 3 through Business Excellence Tools

พฤหัส ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๐๘:๔๙
เจาะลึกเทคนิค การปรับใช้เครื่องมือและแนวทางการบริหารจัดการใน "หมวด 3 ลูกค้า" โดยเฉพาะการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer: VOC) เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ/คาดหวัง และช่วยให้องค์กรยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตร Boost up TQA Category 3 through Business Excellence Tools

หลักสูตร Boost up TQA Category 3 through Business Excellence Tools วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM

เนื้อหาครอบคลุม

  • Voice of Customer Management
  • Customer Segmentation
  • Customer Satisfaction Survey
  • Customer Journey Mapping

ดูรายละเอียดได้ที่

https://www.ftpi.or.th/tqa-training

ติตต่อสอบถาม : แผนกบริการฝึกอบรม

โทร.02-619-5500 ต่อ 451, 466-467

email [email protected]  

ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด