เอ็นไอเอผนึกเครือข่ายรัฐ - เอกชน ปั้นกรุงเทพฯสู่ฟู้ดเทคซิลิคอนวัลเลย์

พุธ ๐๖ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๐๘
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายธีรพงศ์ จันศิริ (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนางต้องใจ ธนะชานันท์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมยกระดับกรุงเทพมหานครสู่ฟู้ดเทคซิลิคอนวัลเลย์ ผ่าน "SPACE-F batch 3" โครงการปั้นฟู้ดเทคสตาร์ทอัพและเร่งการเติบโตธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารระดับโลกแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถสตาร์ทอัพให้สามารถแข่งขันได้ในบริบทโลก โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ศูนย์ประชุมซีอาเซียน ถนนรัชดาภิเษก
เอ็นไอเอผนึกเครือข่ายรัฐ - เอกชน ปั้นกรุงเทพฯสู่ฟู้ดเทคซิลิคอนวัลเลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด