สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชม.)

05 Jul 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เทศบาลตำบลน้ำปลีก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปลีก และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำปลีก เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชม.) โดยมีนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน และนายเพชรเหล็ก ทองภูธร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ร่วมบรรยายภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลน้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชม.)

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชม.)