ม.พะเยา ร่วมพิธีถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

อังคาร ๐๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๔๖
วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยอธิการบดี นางจารุวรรณ โปษยานนท์ พร้อมด้วยบุคลากร กองกลาง เป็นตัวแทนเข้าร่วมพพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวพะเยา ประกอบพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
ม.พะเยา ร่วมพิธีถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด