เด็กอีเว้นท์ ม.หอการค้าไทย รับรางวัล Thailand MICE Youth Challenge 2022

ศุกร์ ๐๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๕๘
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลชมเชย และ รางวัล Popular Vote ในการการแข่งขัน Thailand MICE Youth Challenge 2022 การนำเสนอแผนธุรกิจระดับประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยนักศึกษาได้โชว์ศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ งานนี้จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม นิทรรศการ (สสปน)
เด็กอีเว้นท์ ม.หอการค้าไทย รับรางวัล Thailand MICE Youth Challenge 2022
เด็กอีเว้นท์ ม.หอการค้าไทย รับรางวัล Thailand MICE Youth Challenge 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด