ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่บุคลากร ททท.

พฤหัส ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๓๒
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดอบรมความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ภายใต้โครงการ "Happy Money สุขเงินสร้างได้" จัดเต็ม 4 หลักสูตร ได้แก่ Happy Money, Happy Retirement บริหารเงินหลังเกษียณสไตล์วัยเก๋า ครบเครื่องเรื่องการออมและลงทุน และวางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร ททท. กว่า 100 คน เมื่อ 18-19 และ 25-26 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมายทางการเงินแบบ Step by Step รวมทั้งเทคนิคการลงทุนในหุ้นและกองทุน นำไปสู่การจัดพอร์ตการลงทุนของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยหลังจากอบรมผู้เข้าร่วมมีความรู้เพิ่มขึ้นถึง 30%
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่บุคลากร ททท.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนในรูปแบบการอบรมและสื่อความรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ หลักสูตร SET e-Learning กว่า 80 หลักสูตร ชุดคลิปความรู้ PVD Space เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องรู้ การสร้างพี่เลี้ยงการเงินในองค์กร หวังให้เกิดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่บุคลากร ททท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด