มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "ครูใหญ่ในดวงใจ"

พุธ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๒๓
ดร.รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย ร่วมกับ ดร.พัชรี ลินิฐฎา อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำ โครงการประกวด เรียงความในหัวข้อ "ครูใหญ่ในดวงใจ" ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากทั่วประ เทศ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยมี นางภารดี พรขจรกิจกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และ นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ที่ปรึกษามูลนิธิเอเชีย เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิเอเชีย เขตสีลม
มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ครูใหญ่ในดวงใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด