รมว.เฮ้ง มอบ ที่ปรึกษารัฐมนตรี นำทีม 5 เสือแรงงานเพชรบุรี ลุยสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น

พุธ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๓:๑๙
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในระดับท้องถิ่น (60 ยังแจ๋ว) โดยมี นายสอย ปานแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมเครือข่ายกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุร่วมต้อนรับ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
รมว.เฮ้ง มอบ ที่ปรึกษารัฐมนตรี นำทีม 5 เสือแรงงานเพชรบุรี ลุยสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระกรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูของ พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และดูแลคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งกระทรวงแรงงานมีเป้าหมายขับเคลื่อนส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60 - 69 ปี เพื่อให้มีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน จึงได้มอบหมายให้ดิฉันได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี มาให้คำปรึกษา แนะนำ ซึ่งแต่ละหน่วยมีโครงการสำคัญที่จะดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี เช่น สำนักงานแรงงานจังหวัด มีโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพสำนักงานจัดหางานจังหวัด ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยประสบการณ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน รวมถึงเป็นศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงาน ให้ความรู้ด้านสวัสดิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ เสริมสร้างความรู้ให้กับแรงงานผู้สูงอายุ และสำนักงานประกันสังคมปรับระบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุและการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านสุขภาพ

ทั้งนี้เครือข่ายแรงงานที่สนใจในกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อเข้ารับบริการด้านต่างๆ จากส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานได้ หรือประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อทางกระทรวงจะได้จัดกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มได้ต่อไป

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

รมว.เฮ้ง มอบ ที่ปรึกษารัฐมนตรี นำทีม 5 เสือแรงงานเพชรบุรี ลุยสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด