สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่ 4

อังคาร ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗:๐๕
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่ 4 โดย นางอรุณี เวียงแสง วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการฯ ให้คำปรึกษาในหัวข้อวิชา "เทคนิคการวิเคราะห์รายละเอียดของปัญหาด้านการผลิตตะไคร้ภูเขา" ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การกำหนดขอบเขตของงานที่ต้องปรับปรุง และการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา ศึกษารายละเอียดของปัญหา ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวบ้านหัวแม่สุริน ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่ 4

โดยค้นหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาร่วมกับกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหา "งานต้นน้ำ" หรือการผลิตของตะไคร้ต้น พบว่าปัญหาไม่ค่อยมี มีเพียงการเก็บผลผลิตเท่านั้นที่ยังไม่ได้คุณภาพในบางราย อีกทั้งมีการปล่อยให้ร่วง เอง เก็บไม่หมด เพราะแปรรูปไม่ทัน เครื่องมือแปรรูป น้อยและได้มีแผนงานที่จะแก้ไขคือ หาเครื่องมือแปรรูป และลูกค้า (ตลาด) เพิ่ม เพื่อให้สามารถเก็บผลผลิตได้มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบยฟาร์มสู่เกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ เพื่อเป็นจุดขายต่อไป

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด