ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมนิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์

จันทร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๒๒
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขยายโอกาสการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่สู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนและผู้สนใจลงทุน ส่งเสริมการเติบโตของตลาดทุนไทย โดยล่าสุดจัด "โครงการทุนอบรมนักลงทุนสัมพันธ์รุ่นใหม่สำหรับบริษัทจดทะเบียน (New Breed IR @ Listed Companies 2022)" ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมี พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดการอบรม มีนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 65 คน จาก 19 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าอบรมเชิงลึกและศึกษาดูงานบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อ 15-17 มิ.ย. ที่ผ่านมา
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมนิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด