ม.ศรีปทุม หารือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรม

จันทร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๐:๐๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์  ร่วมหารือกับ นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาบัณฑิตให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Online เมื่อเร็วๆนี้
ม.ศรีปทุม หารือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด