ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ม.ศรีปทุม ดึง 6 สถานประกอบการชั้นนำแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อการพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษา

ศุกร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๔:๒๑
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์สำรวย เหลือล้น ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เชิญสถานประกอบการ 6 แห่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วมการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง "การพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13" เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากมุมมองสถานประกอบการ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Online
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ม.ศรีปทุม ดึง 6 สถานประกอบการชั้นนำแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อการพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษา

สำหรับการประชุมกลุ่มย่อย ในครั้งนี้ มี ผศ.ดร ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และประธานบริษัท อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด ,คุณวิฑูร เวชสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเจเทคโนโลยี จำกัด ,คุณสำราญ สิทธิศรีจันทร์ ผู้อำนวยการ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ,คุณเกษร โสภาวรรณ ผู้จัดการส่วนสรรหาและคัดเลือก บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ,คุณวรวุฒิ ชุณพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท เวอร์นิตี้ จำกัด ,ดร.อิสริยา พรหมสงฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด การประชุมกลุ่ม (Focus group) และคุณฐิติพงศ์ ปานบางพงศ์ Training Manager Rama Gardens Hotel Bangkok โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในมิติต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษา และเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนากำลังคนของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นอย่างมาก

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ม.ศรีปทุม ดึง 6 สถานประกอบการชั้นนำแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อการพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด