ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงบทบาทสร้างความเท่าเทียม

ศุกร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑:๐๕
รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับ คณะกรรมการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2565 (Global Summit of Women 2022) โดยมี ไอรีน นาธิวิแดท ร่วมด้วย เกศรา มัญชุศรี ในพิธีลั่นระฆังต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2565 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมและบทบาทของสตรีในภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงบทบาทสร้างความเท่าเทียม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด