"PRINC - กลุ่มเซ็นทรัล" ส่งมอบมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 10,005 โดส แก่สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ระดมฉีดคนในชุมชน-แรงงานต่างด้าว

ศุกร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๐:๓๙
"PRINC - กลุ่มเซ็นทรัล" ส่งมอบมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 10,005 โดส แก่สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อระดมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับคนในชุมชนคนต่างด้าว และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่และใกล้เคียง โดยคุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรและงานความยั่งยืน บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC เป็นประธานส่งมอบ , นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมคณะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง และศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟสไตล์ แม่สอด (ในเครือเซ็นทรัล).
PRINC - กลุ่มเซ็นทรัล ส่งมอบมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 10,005 โดส แก่สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ระดมฉีดคนในชุมชน-แรงงานต่างด้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด