สพร.23 ปัตตานี พบปะและร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบล

พฤหัส ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๓๙
นายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี นางจิรนัน ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยกล่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน นายผไท คงถาวร ครูฝึกฝีมือแรงงาน และ นายหมัดอารี หมุดแหล๊ะ ครูฝึกฝีมือแรงงาน เข้าพบปะและร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบล (สภาประชาธิปไตยตำบล) เพื่อให้โอกาสในการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนโดยการเชื่อมระหว่างภาครัฐและนักธุรกิจในพื้นที่โดยมี ปลัดอำเภอฯ, นายก อบต.ฯ กำนันฯ, ผญบ.ฯ และคณะกรรมการประจำหมู่บ้านเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดาโต๊ะ ต.แหลมโพธิ์อ.ยะหริ่ง จว.ป.น.
สพร.23 ปัตตานี พบปะและร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบล

มติที่ประชุมฯ กลุ่มเยาวชนและผู้ว่างงานในพื้นที่ มีความสนใจจะฝึกอาชีพวาดภาพทาสีเรือกอและ ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่ขาดแคลนอย่างมาก หากจบการฝึกอบรมแล้วจะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้มีผู้สนใจเข้าฝึกอบรมจำนวน ๒๑ คนในส่วนของสาขาอื่นอยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด