TM สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

พฤหัส ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๒๑
นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร (ที่3 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 2,000,000 บาท ให้แก่วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อดิศว์ ทัศณรงค์ (ที่3 จากซ้าย) คณบดี วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ
TM สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด