EXIM BANK จับมือ บสย. ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการครบวงจรแก่ SMEs ไทย เสริมสภาพคล่องและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดการค้าโลกยุค Next Normal

พุธ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๕๙
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเปิดโครงการ The S1 Project (SME One) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และ บสย. เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการยกระดับการให้บริการและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมบริการอื่น ๆ ครบวงจร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs ไทยในตลาดโลกยุค Next Normal ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565
EXIM BANK จับมือ บสย. ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการครบวงจรแก่ SMEs ไทย เสริมสภาพคล่องและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดการค้าโลกยุค Next Normal

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด