ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดระยอง มอบเงินทุน และเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนฝึกเตรียมเข้าทำงาน

พุธ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑:๐๙
ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดระยอง โดย คุณแม่มะลิวัลย์ ทีงาม ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดระยอง คุณแม่นิศา ธารามาศ รองประธานชมรม คุณแม่สุภัทรา ฟ้าประทานชัย เจ้าของสวนสุภัทราแลนด์ คุณแม่กิจจา สันสมภาค กรรมการชมรมฯคุณปนัดดา พิพัฒโนทัย ประธานบริษัท ปิโพสินจำกัด และบริษัท ฟอร์มูล่า แว๊ส จำกัด คุณศศิกาญจน์ เรืองอุไรกฤษ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คุณทองเพียร กาญจนกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและคุณนิภาพร พรหมศิริ เลขานุการชมรมแม่ดีเด่นได้มอบเงินจำนวน 17,000 บาท สนับสนุนค่าใช้จ่าย ส่วนตัวให้กับผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดระยอง มอบเงินทุน และเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนฝึกเตรียมเข้าทำงาน

ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมจัดอาหารกลางวัน จำนวน 50 ชุด (บะหมี่หมูแดง ซาลาเปา กระท้อนลอยแก้ว เงาะ ลองกอง ทุเรียน) เลี้ยงกลางวันผู้รับการฝึกและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดระยอง มอบเงินทุน และเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนฝึกเตรียมเข้าทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด