สนพ.แพร่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565

พุธ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๐๘
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2565 -2570 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2565 และปี พ.ศ. 2566 - 2570 โดยนายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่แพร่
สนพ.แพร่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด