ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI (Analyzing Data with Power BI)

พุธ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๐๗
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI (Analyzing Data with Power BI) (ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI (Analyzing Data with Power BI)

กลุ่มเป้าหมายแรงงานภาคอุตสาหกรรม/แรงงานใหม่/ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ/แรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงานสูงอายุ แรงงานพิการ (ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม)/แรงงานทั่วไปรองรับการสร้างอาชีพใน Smart city

เปิดฝึกอบรมในวันที่ 18 - 20 และ 25 - 26 กรกฎาคม 2565 ฝึกอบรมในรูปแบบ Online เวลา 09.00 - 16.00 น. รับสมัครจำนวน 20 คน (ปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม 2565)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office

2. มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

3. สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ออนไลน์ได้

สิ่งที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม ได้แก่ 1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 2. โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 3. โปรแกรม Power BI (มีลิงค์ให้ดาวโหลดหลังผ่านการคัดเลือด)

ฝึกอบรมเสร็จได้รับวุฒิบัตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ที่สนใจสมัครอบรมสามารถสแกน QR Code ดาวโหลดใบสมัครแล้วกรอกส่งตามช่องทางที่ระบุได้เลยค่ะ

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด