มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ครบรอบ 59 ปี

พุธ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๘:๕๖
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ครบรอบ 59 ปี

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย, รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี พร้อมด้วย กรรมการสภา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ผู้แทนนักศึกษาและ พี่ๆ ผู้เกษียณอายุจากชมรมร่มไทรทอง เข้าร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ครบรอบ 59 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด