สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เดินหน้ารับรองความรู้ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

อังคาร ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑:๒๔
นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น กล่าวว่ากระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เดินหน้ารับรองความรู้ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะประกอบอาชีพในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถจากศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถกลางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพ สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษ นายจ้างที่จ้างงานช่างที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จะถูกปรับไม่เกิน 30,000 บาท ผู้ปฏิบัติงาน(ช่าง) ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพในสาขาดังกล่าวฯ เข้ารับการประเมินฯ และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0 4346 8234, 0 4346 8235 ต่อ 522

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เดินหน้ารับรองความรู้ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด