ฟินบิส โดย ทีทีบี จัดสัมมนา "พลิกโฉมธุรกิจ สู่การเป็น Smart SME ในยุคดิจิทัล"

20 Jun 2022

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี จัดงานสัมมนาออนไลน์ finbiz by ttb | Road to Digital Transformation พลิกโฉมธุรกิจ…สู่การเป็น Smart SME ในยุคดิจิทัล ให้แก่ผู้ประกอบการ SME โดยได้รับเกียรติจากโค้ชธุรกิจมากประสบการณ์จากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED และผู้บริหารธนาคาร มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เจาะลึก เน้นเนื้อหาด้านการปรับมุมมองดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ SME ทั้งในกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ การตลาด และการเงิน ใน 3 หัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) พลิกมุมมองบริหารสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน 2) พลิกมุมมองการตลาด เจาะโอกาสตลาดใหม่ และ 3) พลิกโอกาสธุรกิจด้วยดิจิทัลโซลูชัน เพื่อให้ SME เดินหน้าปรับเปลี่ยนธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีทีเอ็มบีธนชาตเป็นพันธมิตรทั้งกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SME เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ฟินบิส โดย ทีทีบี จัดสัมมนา "พลิกโฉมธุรกิจ สู่การเป็น Smart SME ในยุคดิจิทัล"

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  • ดร.ธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและการตลาด ISMED
  • สายัณห์ ไวรางกูร ผู้ก่อตั้งและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ Backster Co., Ltd
  • กนกพร จูฑา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี
  • อลงกรณ์ สุวรรณเวช อ.ประจำด้านการตลาดดิจิทัล คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ ม.กรุงเทพ