ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ ส่งเสริมความรู้การลงทุนแก่บุคลากรไปรษณีย์ไทย

จันทร์ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๘:๕๕
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ จัดอบรม "วางแผนออมสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน" ให้แก่บุคลากรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 240 คน โดยมี ชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายความรู้ เมื่อ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเทคนิคการคัดเลือกหุ้นและกองทุน พร้อมทำแบบทดสอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ ส่งเสริมความรู้การลงทุนแก่บุคลากรไปรษณีย์ไทย

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนในรูปแบบการอบรมและสื่อความรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ การอบรมผ่านหลักสูตร SET e-Learning มากกว่า 70 หลักสูตร ชุดคลิปความรู้ PVD Space เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องรู้ การสร้างพี่เลี้ยงการเงินในองค์กร หวังให้เกิดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด