"เป็นวิศวกรมือหนึ่ง ที่วิศวฯโยธา ม.ศรีปทุม"

จันทร์ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๘:๕๓
สิ่งเล็กๆ ที่รวมพลังสร้างคุณให้เป็นวิศวกรมือหนึ่ง ที่วิศวฯโยธา ศรีปทุม 30 ปี แห่งความภาคภูมิใจ
เป็นวิศวกรมือหนึ่ง ที่วิศวฯโยธา ม.ศรีปทุม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหนึ่งในสาขาแรกๆ ของม.ศรีปทุมที่เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 นับอายุก็เปรียบได้กับชายวัย 30 ต้นๆ ที่กำลังมุมานะ ทดลองทำเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดเส้นทางแห่งอนาคต

เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย

  • ที่นี่ มีทั้ง หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ และ หลักสูตร 4 ปี (นอกเวลาราชการ)  ที่เหมาะสำหรับคนทำงาน ที่ต้องการเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย

เนื้อหาการเรียน ครอบคลุม ตอบโจทย์นวัตกรรมยุคใหม่ ครบทุกด้าน

- วิศวกรรมโครงสร้าง และการบริหารงานก่อสร้าง
- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการบริหารแหล่งน้ำ
- ระบบการขนส่ง สำรวจ และผังเมือง
- วิศวกรรมปฐพี

เน้นสิ่งสำคัญ ที่ใช้งานและเกิดประโยชน์ได้จริง และเป็นที่ต้องการของนายจ้าง

  • ที่นี่ เราเน้นการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรแบบที่ต้องใช้งานและเกิดประโยชน์ได้จริง และเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการของนายจ้าง

เรียนจบแล้วยื่นขอใบอนุญาต(กว.) ได้ด้วย

  • เป็นหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ได้ด้วย

มีกิจกรรมฝึกทักษะเสริมประสบการณ์เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันอยู่เสมอ

  • มีโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับวิศวกรที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งในงานวิศวกรรมโยธาและในงานจัดการอื่นๆ การอบรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมภาคสนามให้ทดลองทำจริง

ห้องปฏิบัติการที่เข้าใจนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

  • พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษา ได้สัมผัสกับสถานการณ์การปฏิบัติงานจริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความซับซ้อน และต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพสูง

กลับมาเติมความรู้ได้ ตลอดไป ด้วยหลายหลักสูตรอบรม

  • นอกจากนี้แล้ว เรียนที่นี่ สามารถกลับมาเติมเต็มความรู้ให้ทันยุคทันสมัย ผ่านโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร การอบรมวิชาชีพ

เพราะเราคือเด็กวิศวะโยธา ม.ศรีปทุม อึด ถึก ทน ไม่เกี่ยงงาน

  • เด็กวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสามารถพร้อมในการทำงานภาคปฏิบัติ มีความอดทนและมุมานะในการทำงาน ทำอะไรทำจริงไม่เกี่ยงงาน

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด