TKS ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

ศุกร์ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๐๒
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้ประกอบธุรกิจ Security Printing ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดย หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์
TKS ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

"นายจุติพันธุ์ มงคงสุธี" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผย TKS ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2565 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและพร้อมเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด